นางสาวอรอุษา  จารุวรรณ  (น้องจุจัง)  นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง  (King's Scholarship)  ประจำปี พ.ศ. 2553  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Lucy  Cavendish College, University of Cambridge  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประเทศอังกฤษ    และยังได้รับรางวัลผลการเรียนดี จาก Lucy  Cavendish College อีกด้วย  มาร่วมฟังประสบการณ์การเตรียมตัว  เส้นทางการรับทุน และข้อแนะนำดี ๆ จากนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) คนเก่งคนนี้กันค่ะ...

01-horz

 

          1. จบการศึกษาจากที่ไหน           2. มารับทุนเล่าเรียนหลวงได้อย่างไร           3. มีการเตรียมตัวสอบอย่างไร           4. รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร           5. ทำไมจึงเลือกเรียน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์           6. เริ่มต้นเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นอย่างไร           7. ปัญหาหรืออุปสรรคในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ           8. การศึกษาต่อต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร           9. แนะนำน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ

 

 

Comment

Comment:

Tweet